Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lund skole
Gammalsrudvegen 6
2340 LØTEN
Org.nr 975270866
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Lund skole
Løten kommune 104 692 107 752 110 851 118 620 121 671
Innlandet fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Lund skole
Løten kommune 86 975 87 878 91 305 97 989 103 824
Innlandet fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lund skole
Løten kommune 78,1 79,9 80,0 83,2 84,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lund skole
Løten kommune 382 1 279 869 1 220 1 680
Innlandet fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lund skole
Løten kommune 1 187 1 917 2 674 2 451 2 204
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no