Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lund kommune
Kommunenr 1112
Alle grunnskoler med adresse i Lund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 110 876 112 988 115 568 129 325 135 429
Lønnsutgifter per elev 84 981 89 645 91 363 101 820 107 818
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,6 80,9 80,6 82,6 81,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 495 373 932 1 564 508
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 628 1 539 1 608 1 276 1 587
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no