Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Luhr skole
Skogblomstveien 1
1470 LØRENSKOG
Org.nr 916974302
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Luhr skole
Lørenskog kommune 91 946 97 225 101 936 102 697 108 875
Viken fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Luhr skole
Lørenskog kommune 74 761 78 748 83 497 83 158 86 174
Viken fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Luhr skole
Lørenskog kommune 82,2 82,7 80,6 83,8 82,4
Viken fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Luhr skole
Lørenskog kommune 961 1 133 1 337 1 062 908
Viken fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Luhr skole
Lørenskog kommune 1 379 1 992 1 764 1 245 993
Viken fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no