Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Loppa kommune
Kommunenr 5432
Alle grunnskoler med adresse i Loppa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 240 833
Lønnsutgifter per elev 198 781
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 278
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no