Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Loppa kommune
Kommunenr 5432
Alle grunnskoler med adresse i Loppa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 292 874
Lønnsutgifter per elev 222 602
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 071
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 503
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no