Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Loppa kommune
Kommunenr 5432
Alle grunnskoler med adresse i Loppa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 229 854 249 037 283 795 260 093 240 833
Lønnsutgifter per elev 178 712 194 623 221 494 201 590 198 781
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,8 82,1 76,9 80,3 86,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 710 802 813 895 278
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 4 068 3 153 4 987 3 241 3 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no