Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Loppa kommune
Kommunenr 5432
Alle grunnskoler med adresse i Loppa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Alta kommune 114 222 122 663 126 080 126 454 133 214
Balsfjord kommune 136 873 148 129 156 952 156 454 157 423
Bardu kommune 126 421 131 689 140 444 143 621 150 463
Berlevåg kommune 169 131 184 620 227 492 251 852 277 743
Båtsfjord kommune 133 226 132 767 146 024 157 422 165 997
Dyrøy kommune 137 651 136 228 137 164 149 212 157 844
Gamvik kommune 209 846 213 540 214 250 216 144 199 961
Gratangen kommune 150 043 156 795 196 566 189 786 228 676
Hammerfest kommune
Harstad kommune 105 865 107 505 112 917 114 944 117 025
Hasvik kommune 179 990 186 882 198 675 210 965 206 839
Ibestad kommune 155 018 172 349 147 557 181 731 221 314
Karasjok kommune 139 517 154 324 170 372 173 060 175 824
Karlsøy kommune 171 802 175 236 177 948 186 530 207 442
Kautokeino kommune 142 371 132 911 138 183 148 985 150 480
Kvæfjord kommune 141 776 143 876 153 627 153 904 162 743
Kvænangen kommune 187 275 190 425 185 414 189 310 191 348
Kåfjord kommune 164 881 175 616 207 250 227 698 236 039
Lavangen kommune 177 676 169 778 162 410 169 072 171 640
Lebesby kommune 145 112 152 641 172 810 186 160 210 461
Loppa kommune 229 854 249 037 283 795 260 093 240 833
Lyngen kommune 151 764 158 031 168 765 178 492 190 228
Målselv kommune 103 008 114 637 124 004 134 733 142 785
Måsøy kommune 177 884 194 077 189 591 184 469 192 921
Nesseby kommune 196 212 184 888 179 757 191 843 203 662
Nordkapp kommune 116 746 120 969 128 445 136 232 148 591
Nordreisa kommune 131 361 126 574 133 837 138 256 138 945
Porsanger kommune 151 817 167 376 175 961 181 827 179 951
Salangen kommune 123 039 138 779 138 449 139 535 161 097
Senja kommune
Skjervøy kommune 131 639 134 314 143 257 155 213 158 747
Storfjord kommune 134 842 146 166 149 302 162 661 171 475
Sørreisa kommune 104 096 112 001 115 394 121 082 131 100
Sør-Varanger kommune 136 117 142 857 151 533 162 402 164 617
Tana kommune 183 771 200 423 200 260 214 438 216 406
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 103 977 106 169 110 199 111 978 116 655
Vadsø kommune 109 383 112 091 123 818 131 408 138 011
Vardø kommune 128 544 133 628 155 457 153 088 160 510
Lønnsutgifter per elev
Alta kommune 92 102 96 035 101 190 101 238 106 285
Balsfjord kommune 109 018 114 568 123 113 124 881 121 725
Bardu kommune 100 648 107 009 112 134 115 972 124 845
Berlevåg kommune 135 905 140 395 154 175 169 387 175 978
Båtsfjord kommune 113 395 109 213 118 046 126 912 138 645
Dyrøy kommune 108 123 106 770 105 308 115 263 129 242
Gamvik kommune 162 833 178 759 161 455 152 031 140 270
Gratangen kommune 111 357 113 389 137 505 136 591 165 819
Hammerfest kommune
Harstad kommune 83 924 86 662 88 410 91 076 93 774
Hasvik kommune 140 230 147 345 163 194 166 996 166 234
Ibestad kommune 129 405 142 202 119 974 123 689 146 972
Karasjok kommune 115 402 125 793 139 806 142 862 143 493
Karlsøy kommune 137 122 141 815 144 810 151 221 164 441
Kautokeino kommune 115 337 110 833 115 367 125 918 127 216
Kvæfjord kommune 123 703 123 494 129 657 131 080 140 190
Kvænangen kommune 154 405 161 700 155 876 156 344 156 318
Kåfjord kommune 132 619 139 849 164 095 179 094 187 695
Lavangen kommune 125 522 124 375 124 624 129 546 138 109
Lebesby kommune 111 970 119 909 129 335 146 861 168 785
Loppa kommune 178 712 194 623 221 494 201 590 198 781
Lyngen kommune 112 286 117 186 121 846 130 661 136 831
Målselv kommune 81 525 94 682 97 082 102 287 109 664
Måsøy kommune 139 618 148 869 145 569 142 835 145 156
Nesseby kommune 140 425 130 110 130 215 146 193 150 923
Nordkapp kommune 89 589 92 181 100 193 105 408 113 474
Nordreisa kommune 102 407 100 812 107 503 109 481 110 300
Porsanger kommune 125 480 137 612 137 790 140 768 147 485
Salangen kommune 103 867 105 925 102 240 104 572 120 377
Senja kommune
Skjervøy kommune 114 671 115 695 120 088 125 446 130 807
Storfjord kommune 110 415 119 776 120 984 130 235 141 925
Sørreisa kommune 79 514 89 819 94 862 97 787 107 899
Sør-Varanger kommune 107 162 111 391 117 212 127 750 129 651
Tana kommune 144 340 155 010 155 668 149 826 168 088
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 74 978 77 715 85 791 86 953 90 810
Vadsø kommune 93 666 91 957 94 485 99 802 105 092
Vardø kommune 101 162 107 161 117 989 121 296 129 146
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Alta kommune 83,9 83,9 88,6 89,2 88,4
Balsfjord kommune 81,1 77,2 79,2 80,6 77,6
Bardu kommune 76,3 81,5 82,1 81,4 87,7
Berlevåg kommune 81,6 72,0 65,2 66,0 63,0
Båtsfjord kommune 90,6 88,0 87,1 89,1 84,8
Dyrøy kommune 86,2 90,1 91,7 88,1 97,6
Gamvik kommune 75,6 82,9 76,9 72,1 76,6
Gratangen kommune 72,4 68,4 81,0 60,2 61,9
Hammerfest kommune
Harstad kommune 81,8 82,7 80,5 82,1 82,8
Hasvik kommune 83,2 84,8 83,6 81,9 85,1
Ibestad kommune 72,8 73,3 86,2 70,8 64,6
Karasjok kommune 91,8 89,6 91,5 94,1 100,2
Karlsøy kommune 79,0 81,2 81,3 78,4 77,3
Kautokeino kommune 91,9 94,8 97,1 96,4 102,1
Kvæfjord kommune 88,0 89,4 92,5 93,6 90,7
Kvænangen kommune 87,2 88,1 88,3 88,4 84,9
Kåfjord kommune 89,2 87,2 86,8 87,1 87,2
Lavangen kommune 79,8 82,2 85,9 80,5 94,2
Lebesby kommune 77,3 80,9 78,2 85,5 87,5
Loppa kommune 76,8 82,1 76,9 80,3 86,1
Lyngen kommune 75,3 75,4 74,7 76,1 75,1
Målselv kommune 81,0 86,8 88,1 82,3 84,5
Måsøy kommune 83,2 80,8 81,6 80,9 78,1
Nesseby kommune 85,6 82,6 99,8 89,2 94,0
Nordkapp kommune 80,0 79,3 79,2 79,0 77,7
Nordreisa kommune 79,1 76,4 79,5 82,1 78,4
Porsanger kommune 90,7 95,7 99,4 93,0 94,8
Salangen kommune 89,1 83,7 93,0 84,8 86,6
Senja kommune
Skjervøy kommune 90,7 90,4 91,4 86,2 87,4
Storfjord kommune 78,7 80,2 77,4 82,2 85,7
Sørreisa kommune 75,8 80,0 82,1 81,4 84,0
Sør-Varanger kommune 80,0 78,5 79,7 82,3 83,1
Tana kommune 93,6 91,8 93,9 83,8 92,8
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 74,3 75,8 81,3 81,7 82,6
Vadsø kommune 92,6 88,8 83,9 83,4 81,1
Vardø kommune 72,1 74,8 75,4 81,6 77,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Alta kommune 470 837 585 707 555
Balsfjord kommune 218 1 787 942 667 783
Bardu kommune 556 577 1 190 497 368
Berlevåg kommune 428 169 1 294 2 674 1 177
Båtsfjord kommune 343 434 1 092 1 287 573
Dyrøy kommune 714 796 471 920 1 482
Gamvik kommune 870 162 480 1 697 925
Gratangen kommune 85 285 1 531 762 1 131
Hammerfest kommune
Harstad kommune 1 045 550 1 935 1 369 1 655
Hasvik kommune 2 204 2 522 2 560 2 895 1 200
Ibestad kommune 241 396 1 197 1 403 778
Karasjok kommune 461 1 465 345 684 1 558
Karlsøy kommune 1 530 1 786 1 563 1 613 1 195
Kautokeino kommune 3 031 339 815 375 383
Kvæfjord kommune 907 1 033 2 045 1 842 1 523
Kvænangen kommune 3 477 1 815 985 2 803 2 697
Kåfjord kommune 1 584 2 015 1 469 1 116 675
Lavangen kommune 1 578 1 157 2 792 1 670 1 682
Lebesby kommune 742 633 2 502 2 146 1 918
Loppa kommune 710 802 813 895 278
Lyngen kommune 639 300 668 695 681
Målselv kommune 1 098 1 538 1 788 1 291 1 230
Måsøy kommune 652 1 131 397 536 2 125
Nesseby kommune 2 065 6 052 4 484 3 444 5 944
Nordkapp kommune 164 59 437 550 161
Nordreisa kommune 672 367 204 409 520
Porsanger kommune 1 628 2 115 2 587 1 639 806
Salangen kommune 854 652 270 85 34
Senja kommune
Skjervøy kommune 818 2 177 2 080 2 366 2 890
Storfjord kommune 44 416 1 003 1 788 929
Sørreisa kommune 2 241 953 1 807 2 013 1 442
Sør-Varanger kommune 632 1 624 689 898 622
Tana kommune 165 371 305 1 558 1 044
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 638 849 713 733 644
Vadsø kommune 1 154 603 1 140 1 486 1 589
Vardø kommune 1 009 1 412 9 838 1 892 1 114
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Alta kommune 1 206 1 129 1 161 1 226 1 242
Balsfjord kommune 1 632 2 270 2 571 2 070 2 265
Bardu kommune 2 724 1 927 2 374 2 315 2 248
Berlevåg kommune 1 311 2 241 1 871 1 528 2 173
Båtsfjord kommune 1 916 2 279 2 861 3 707 3 196
Dyrøy kommune 1 362 1 109 1 256 1 576 1 199
Gamvik kommune 4 859 2 719 3 560 3 278 1 414
Gratangen kommune 1 854 2 018 3 691 2 914 4 479
Hammerfest kommune
Harstad kommune 1 270 1 087 1 490 2 147 1 322
Hasvik kommune 3 039 2 810 3 273 3 432 3 128
Ibestad kommune 1 427 1 463 2 087 2 849 2 429
Karasjok kommune 1 843 1 651 1 676 1 920 2 404
Karlsøy kommune 2 257 2 191 2 437 2 601 1 926
Kautokeino kommune 1 825 1 432 1 567 1 452 1 761
Kvæfjord kommune 1 694 1 921 1 905 1 700 1 658
Kvænangen kommune 2 802 2 565 2 009 2 535 2 048
Kåfjord kommune 2 261 2 290 2 203 1 875 1 430
Lavangen kommune 2 736 2 981 2 938 2 131 2 484
Lebesby kommune 2 334 2 667 3 501 3 549 3 272
Loppa kommune 4 068 3 153 4 987 3 241 3 102
Lyngen kommune 2 045 1 879 1 886 2 026 2 608
Målselv kommune 1 522 1 732 1 532 1 699 1 722
Måsøy kommune 1 397 1 414 1 417 1 708 1 346
Nesseby kommune 2 106 2 259 2 668 3 575 4 523
Nordkapp kommune 1 367 1 597 1 754 1 563 1 752
Nordreisa kommune 1 834 1 558 2 073 1 697 2 229
Porsanger kommune 2 339 3 388 4 258 3 016 2 382
Salangen kommune 2 119 2 738 4 862 3 332 4 230
Senja kommune
Skjervøy kommune 1 683 1 628 2 006 2 065 1 345
Storfjord kommune 1 786 1 768 1 870 2 196 1 734
Sørreisa kommune 1 763 1 749 1 762 1 909 1 972
Sør-Varanger kommune 1 725 1 711 1 819 1 920 1 387
Tana kommune 1 109 1 383 2 634 2 559 2 290
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 1 543 1 438 1 449 1 672 1 447
Vadsø kommune 1 845 1 724 2 593 3 692 2 841
Vardø kommune 1 992 1 861 1 888 1 744 1 500
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no