Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Loppa kommune
Kommunenr 5432
Alle grunnskoler med adresse i Loppa kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 249 037 283 795 260 093 240 833 292 874
Lønnsutgifter per elev 194 623 221 494 201 590 198 781 222 602
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,1 76,9 80,3 86,1 79,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 802 813 895 278 1 071
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 153 4 987 3 241 3 102 3 503
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no