Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lom kommune
Kommunenr 3434
Alle grunnskoler med adresse i Lom kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 143 702 133 398 138 444 142 781 150 135
Lønnsutgifter per elev 111 575 107 406 111 607 114 958 127 248
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,5 83,4 82,2 85,9 93,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 652 567 550 653 586
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 350 2 178 2 303 2 044 1 993
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no