Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lom kommune
Kommunenr 0514
Alle grunnskoler med adresse i Lom kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 137 701 143 702 133 398 138 444 142 781
Lønnsutgifter per elev 113 330 111 575 107 406 111 607 114 958
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,3 79,5 83,4 82,2 85,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 084 652 567 550 653
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 873 2 350 2 178 2 303 2 044
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no