Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Logopedisk Senter (utgått)
Mellomveien 5
7042 TRONDHEIM
Org.nr 983682979
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Trondheim kommune 100 649 102 845 107 037 108 554 114 691
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 106 118 108 597 113 003 115 405
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Trondheim kommune 79 194 81 493 83 676 85 180 90 434
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 83 850 85 761 88 506 90 600
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Trondheim kommune 82,0 82,7 82,8 83,4 83,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 82,5 82,6 83,0 83,5
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Trondheim kommune 589 524 791 817 883
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 729 702 875 916
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Trondheim kommune 1 113 1 011 1 066 1 214 1 309
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1 312 1 206 1 299 1 393
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no