Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Løten ungdomsskole
Skolevegen 1
2340 LØTEN
Org.nr 874604852
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Løten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Løten ungdomsskole
Løten kommune 107 752 110 851 118 620 121 671 124 900
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Løten ungdomsskole
Løten kommune 87 878 91 305 97 989 103 824 107 483
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Løten ungdomsskole
Løten kommune 79,9 80,0 83,2 84,4 84,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Løten ungdomsskole
Løten kommune 1 279 869 1 220 1 680 489
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Løten ungdomsskole
Løten kommune 1 917 2 674 2 451 2 204 1 636
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no