Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lørenskog kommune
Kommunenr 3029
Alle grunnskoler med adresse i Lørenskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 91 946 97 225 101 936 102 697 108 875
Lønnsutgifter per elev 74 761 78 748 83 497 83 158 86 174
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,2 82,7 80,6 83,8 82,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 961 1 133 1 337 1 062 908
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 379 1 992 1 764 1 245 993
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no