Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lørenskog kommune
Kommunenr 3029
Alle grunnskoler med adresse i Lørenskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 97 225 101 936 102 697 108 875 113 853
Lønnsutgifter per elev 78 748 83 497 83 158 86 174 90 984
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,7 80,6 83,8 82,4 83,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 133 1 337 1 062 908 782
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 992 1 764 1 245 993 802
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no