Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lødingen kommune
Kommunenr 1851
Alle grunnskoler med adresse i Lødingen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 106 251 118 992 122 387 132 694 133 480
Lønnsutgifter per elev 84 482 96 235 100 671 108 716 111 565
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,5 87,6 91,6 90,6 90,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 515 1 164 710 148 229
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 587 1 777 1 623 1 599 1 265
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no