Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lismarka skole
Hagatunvegen 2
2616 LISMARKA
Org.nr 975270734
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Lismarka skole
Ringsaker kommune 107 304 112 595 117 705 125 714 131 065
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Lismarka skole
Ringsaker kommune 89 854 93 638 96 275 100 831 105 533
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lismarka skole
Ringsaker kommune 85,0 85,7 84,6 84,0 81,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lismarka skole
Ringsaker kommune 935 1 247 1 396 1 620 514
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lismarka skole
Ringsaker kommune 1 256 1 365 1 289 979 1 065
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no