Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lismarka skole
Hagatunvegen 2
2616 LISMARKA
Org.nr 975270734
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Lismarka skole
Ringsaker kommune 104 634 107 304 112 595 117 705 125 714
Innlandet fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Lismarka skole
Ringsaker kommune 87 780 89 854 93 638 96 275 100 831
Innlandet fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lismarka skole
Ringsaker kommune 85,2 85,0 85,7 84,6 84,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lismarka skole
Ringsaker kommune 757 935 1 247 1 396 1 620
Innlandet fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lismarka skole
Ringsaker kommune 1 225 1 256 1 365 1 289 979
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no