Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lindesnes kommune
Kommunenr 1029
Alle grunnskoler med adresse i Lindesnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 110 746 113 053 117 172 123 739 128 385
Lønnsutgifter per elev 89 468 93 510 96 327 103 166 106 400
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 87,4 90,6 91,1 85,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 944 1 547 854 1 606 732
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 330 1 412 1 723 1 603 1 630
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no