Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lindesnes kommune
Kommunenr 1029
Alle grunnskoler med adresse i Lindesnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016
Driftsutgifter per elev 98 622 110 746 113 053 117 172 123 739
Lønnsutgifter per elev 79 640 89 468 93 510 96 327 103 166
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,9 83,3 87,4 90,6 91,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 338 1 944 1 547 854 1 606
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 127 1 330 1 412 1 723 1 603
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no