Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lindås ungdomsskule
Veråsvegen 71
5955 LINDÅS
Org.nr 975285936
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Lindås ungdomsskule
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Lindås ungdomsskule
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lindås ungdomsskule
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lindås ungdomsskule
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lindås ungdomsskule
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no