Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lindås kommune
Kommunenr 1263
Alle grunnskoler med adresse i Lindås kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 110 794 114 116 118 820 126 876 131 148
Lønnsutgifter per elev 93 776 96 769 100 088 104 010 105 641
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 83,8 82,6 81,9 81,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 963 745 699 470 1 245
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 626 1 655 1 603 1 770 1 544
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no