Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lindås kommune
Kommunenr 1263
Alle grunnskoler med adresse i Lindås kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Askøy kommune 89 262 94 228 97 695 108 289 112 140
Austevoll kommune 112 327 113 948 120 691 136 811 139 772
Austrheim kommune 121 079 120 148 123 159 124 752 132 083
Bergen kommune 99 992 104 241 107 763 111 193 116 399
Bømlo kommune 108 592 112 908 115 925 122 619 124 077
Eidfjord kommune 206 210 235 222 251 752 233 313 243 976
Etne kommune 117 273 120 518 125 174 123 766 129 487
Fedje kommune 180 523 189 315 186 428 199 141 224 158
Fitjar kommune 115 439 122 612 130 312 132 786 132 487
Fjell kommune 112 836 116 829 123 238 126 403 133 120
Fusa kommune 115 686 123 972 139 476 147 998 155 070
Granvin kommune 167 282 174 872 193 043 205 561 207 328
Jondal kommune 146 715 151 789 152 697 166 863 166 862
Kvam kommune 130 165 129 271 132 865 130 047 137 101
Kvinnherad kommune 127 650 124 293 121 870 122 816 130 621
Lindås kommune 114 116 118 820 126 876 131 148 135 730
Masfjorden kommune 197 082 213 044 212 994 191 756 195 910
Meland kommune 96 127 101 630 109 171 126 903 123 995
Modalen kommune 179 506 170 258 174 331 185 618 189 732
Odda kommune 135 585 147 549 147 629 140 768 142 974
Os kommune 93 349 97 902 102 202 102 639 106 137
Osterøy kommune 109 961 114 404 123 556 135 349 142 096
Radøy kommune 115 539 116 162 118 981 130 404 141 784
Samnanger kommune 131 708 132 163 135 632 136 135 142 885
Stord kommune 97 079 99 026 100 886 104 975 108 557
Sund kommune 105 654 110 184 115 356 119 582 121 480
Sveio kommune 111 467 115 567 117 957 117 057 118 427
Tysnes kommune 132 873 137 252 140 605 147 989 153 799
Ullensvang kommune 143 480 150 165 165 413 170 989 173 442
Ulvik kommune 172 232 181 192 177 196 190 709 191 226
Vaksdal kommune 122 813 122 894 121 006 125 876 126 073
Voss kommune 114 691 116 471 115 495 118 891 121 580
Øygarden kommune 128 775 143 852 141 087 145 131 141 057
Lønnsutgifter per elev
Askøy kommune 72 768 77 308 78 379 83 201 87 569
Austevoll kommune 91 221 92 216 95 610 100 578 105 592
Austrheim kommune 104 714 103 611 105 490 103 238 110 679
Bergen kommune 77 399 80 745 83 602 85 841 89 151
Bømlo kommune 86 225 89 828 94 148 98 793 100 896
Eidfjord kommune 173 633 188 812 200 696 185 644 194 442
Etne kommune 98 352 100 695 104 348 102 866 109 933
Fedje kommune 145 503 148 863 150 995 159 356 183 821
Fitjar kommune 97 421 102 356 109 281 110 299 109 707
Fjell kommune 94 503 97 089 102 228 102 766 105 984
Fusa kommune 94 697 101 040 111 220 121 527 127 612
Granvin kommune 121 495 124 744 133 713 140 759 142 782
Jondal kommune 123 772 123 266 123 935 138 626 140 466
Kvam kommune 108 299 108 226 107 164 105 477 109 465
Kvinnherad kommune 105 004 102 738 105 855 107 133 112 865
Lindås kommune 96 769 100 088 104 010 105 641 109 790
Masfjorden kommune 161 973 176 783 176 396 174 485 150 119
Meland kommune 82 540 85 901 94 748 101 404 102 686
Modalen kommune 148 792 142 474 145 468 154 263 159 266
Odda kommune 104 399 107 098 110 867 108 076 110 323
Os kommune 75 336 77 190 80 670 82 119 86 566
Osterøy kommune 92 748 95 434 101 920 110 142 114 198
Radøy kommune 93 968 93 313 95 414 102 616 114 461
Samnanger kommune 107 669 108 746 110 772 109 669 118 118
Stord kommune 82 108 82 600 84 469 88 472 91 768
Sund kommune 88 151 92 415 95 096 97 486 101 420
Sveio kommune 90 170 94 950 95 709 94 049 96 660
Tysnes kommune 105 327 108 300 112 783 115 675 116 795
Ullensvang kommune 112 968 115 748 127 587 133 301 137 520
Ulvik kommune 139 208 147 328 146 634 155 705 155 596
Vaksdal kommune 104 042 103 790 101 008 106 020 107 523
Voss kommune 95 389 95 806 96 266 98 533 98 784
Øygarden kommune 103 024 114 251 115 890 114 048 112 309
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Askøy kommune 81,3 83,5 82,1 79,0 80,2
Austevoll kommune 82,8 83,2 81,9 76,7 78,2
Austrheim kommune 94,2 94,1 94,6 92,5 94,0
Bergen kommune 78,0 78,6 79,8 79,6 78,6
Bømlo kommune 83,1 83,5 86,0 86,5 86,8
Eidfjord kommune 83,7 81,1 81,4 80,5 82,3
Etne kommune 84,7 84,0 84,7 84,1 88,9
Fedje kommune 86,8 83,4 87,8 88,0 89,0
Fitjar kommune 85,6 87,1 89,5 89,3 91,8
Fjell kommune 84,9 85,3 86,1 85,1 80,3
Fusa kommune 84,6 83,9 81,0 83,0 82,2
Granvin kommune 78,8 76,5 73,0 73,2 74,6
Jondal kommune 85,0 83,6 81,3 85,0 88,0
Kvam kommune 85,5 87,6 82,9 84,8 85,9
Kvinnherad kommune 85,1 85,3 86,7 87,3 87,7
Lindås kommune 83,8 82,6 81,9 81,4 81,2
Masfjorden kommune 86,3 91,8 90,4 86,4 77,2
Meland kommune 80,3 80,8 84,4 82,5 83,9
Modalen kommune 104,2 102,9 103,6 100,1 94,3
Odda kommune 78,1 78,4 80,9 82,2 82,1
Os kommune 81,6 79,6 81,2 83,1 85,5
Osterøy kommune 85,0 84,8 84,5 83,9 82,2
Radøy kommune 78,8 78,6 80,3 79,7 81,3
Samnanger kommune 81,5 83,2 83,1 81,0 84,5
Stord kommune 89,2 87,7 89,9 90,7 89,6
Sund kommune 82,0 81,5 81,9 83,3 88,4
Sveio kommune 85,7 87,3 88,4 89,8 86,8
Tysnes kommune 80,4 79,2 82,3 81,5 80,0
Ullensvang kommune 78,6 76,0 81,1 83,0 82,4
Ulvik kommune 81,1 83,4 87,9 87,6 86,0
Vaksdal kommune 85,6 86,3 85,8 89,8 87,9
Voss kommune 87,8 84,4 84,8 85,6 83,5
Øygarden kommune 81,5 82,5 87,9 83,4 84,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Askøy kommune 708 439 650 879 519
Austevoll kommune 994 373 483 1 082 521
Austrheim kommune 474 333 321 760 399
Bergen kommune 1 094 907 966 983 1 029
Bømlo kommune 651 1 057 1 213 1 635 1 017
Eidfjord kommune 1 966 886 1 593 920 1 298
Etne kommune 311 467 674 875 623
Fedje kommune 1 373 973 1 238 1 326 3 381
Fitjar kommune 644 518 755 816 570
Fjell kommune 181 378 511 428 445
Fusa kommune 789 1 383 777 1 140 824
Granvin kommune 3 289 6 374 6 049 6 625 5 115
Jondal kommune 1 407 2 743 1 104 557 538
Kvam kommune 1 014 440 530 417 927
Kvinnherad kommune 2 579 2 268 2 346 2 640 2 120
Lindås kommune 745 699 470 1 245 904
Masfjorden kommune 4 350 4 527 4 891 9 584 2 352
Meland kommune 194 463 381 272 334
Modalen kommune 2 469 952 1 240 1 129 862
Odda kommune 1 398 1 114 1 121 2 187 1 070
Os kommune 793 1 630 1 031 929 828
Osterøy kommune 269 276 266 705 552
Radøy kommune 656 473 535 979 1 249
Samnanger kommune 1 055 249 1 104 1 536 683
Stord kommune 712 531 340 581 789
Sund kommune 364 360 319 126 241
Sveio kommune 713 497 856 932 1 253
Tysnes kommune 1 278 1 155 601 1 879 1 270
Ullensvang kommune 3 010 1 727 2 861 2 620 3 762
Ulvik kommune 640 464 703 1 360 882
Vaksdal kommune 625 328 614 793 1 468
Voss kommune 742 786 689 902 1 134
Øygarden kommune 922 1 168 944 1 235 522
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Askøy kommune 1 715 1 655 1 770 1 829 1 325
Austevoll kommune 2 002 2 025 2 029 1 917 2 143
Austrheim kommune 2 119 1 607 1 524 1 671 1 355
Bergen kommune 1 282 1 294 1 318 1 282 1 325
Bømlo kommune 1 332 1 512 1 435 1 182 1 129
Eidfjord kommune 3 599 2 516 4 574 3 834 2 424
Etne kommune 983 950 1 117 1 190 907
Fedje kommune 1 935 2 110 1 739 3 194 2 371
Fitjar kommune 1 694 1 799 1 877 1 994 1 818
Fjell kommune 1 629 1 676 1 803 1 922 2 033
Fusa kommune 1 925 2 116 1 797 2 187 1 980
Granvin kommune 2 821 2 689 2 053 1 801 1 599
Jondal kommune 1 607 1 747 2 705 2 909 2 063
Kvam kommune 1 435 1 556 1 606 1 560 1 368
Kvinnherad kommune 1 783 1 447 1 891 1 869 1 546
Lindås kommune 1 655 1 603 1 770 1 544 1 816
Masfjorden kommune 2 404 2 228 2 184 2 225 1 476
Meland kommune 1 515 1 646 1 573 1 792 1 707
Modalen kommune 2 429 2 539 3 153 2 417 3 672
Odda kommune 1 646 1 516 2 167 1 701 1 635
Os kommune 1 674 1 987 1 835 1 560 1 586
Osterøy kommune 1 320 1 371 1 474 1 657 1 871
Radøy kommune 1 920 1 555 1 601 3 409 1 797
Samnanger kommune 1 590 1 271 1 552 1 639 1 724
Stord kommune 954 848 912 828 554
Sund kommune 1 576 1 540 1 567 1 557 1 526
Sveio kommune 1 307 1 173 1 344 1 094 847
Tysnes kommune 2 000 1 924 2 385 2 744 2 874
Ullensvang kommune 2 360 2 486 2 902 2 775 2 344
Ulvik kommune 2 448 2 056 1 980 2 469 1 887
Vaksdal kommune 2 049 1 489 1 618 1 757 1 534
Voss kommune 1 663 1 638 1 897 1 874 1 518
Øygarden kommune 1 368 1 985 1 745 1 794 1 142
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no