Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lindås kommune (utgått)
Kommunenr 1263
Kun utgåtte skoler med adresse i Lindås kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 118 820 126 876 131 148 135 730 141 327
Lønnsutgifter per elev 100 088 104 010 105 641 109 790 114 061
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,6 81,9 81,4 81,2 80,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 699 470 1 245 904 1 177
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 603 1 770 1 544 1 816 1 499
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no