Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lindås kommune (utgått)
Kommunenr 1263
Kun utgåtte skoler med adresse i Lindås kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 114 116 118 820 126 876 131 148 135 730
Lønnsutgifter per elev 96 769 100 088 104 010 105 641 109 790
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,8 82,6 81,9 81,4 81,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 745 699 470 1 245 904
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 655 1 603 1 770 1 544 1 816
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no