Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lillehammer kommune
Kommunenr 3405
Alle grunnskoler med adresse i Lillehammer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 103 450 106 582 109 405 114 020 122 042
Lønnsutgifter per elev 76 268 77 795 86 055 90 441 96 557
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,2 74,0 80,3 81,0 82,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 704 377 817 653 1 256
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 183 980 1 171 956 1 015
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no