Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lillehammer kommune
Kommunenr 0501
Alle grunnskoler med adresse i Lillehammer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 105 876 103 450 106 582 109 405 114 020
Lønnsutgifter per elev 76 764 76 268 77 795 86 055 90 441
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,8 74,2 74,0 80,3 81,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 564 704 377 817 653
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 382 1 183 980 1 171 956
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no