Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lierne kommune
Kommunenr 5042
Alle grunnskoler med adresse i Lierne kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 165 710 180 444 199 060 209 570 217 620
Lønnsutgifter per elev 115 331 125 234 134 039 144 512 149 525
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,5 77,7 76,1 80,6 80,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 620 825 936 1 264 813
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 716 2 152 2 205 1 804 1 294
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no