Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Li skole
Birkelundveien 68a
1481 HAGAN
Org.nr 975290816
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Li skole
Nittedal kommune 88 976 92 271 97 342 99 314 104 797
Viken fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Li skole
Nittedal kommune 72 574 74 186 77 918 79 244 83 094
Viken fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Li skole
Nittedal kommune 82,1 81,3 82,1 81,8 80,1
Viken fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Li skole
Nittedal kommune 570 497 577 396 425
Viken fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Li skole
Nittedal kommune 1 072 948 1 180 712 707
Viken fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no