Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Levanger kommune
Kommunenr 5037
Alle grunnskoler med adresse i Levanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 111 230 111 657 116 058 120 455 120 001
Lønnsutgifter per elev 91 481 90 111 92 178 95 510 95 430
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,7 83,4 83,7 83,0 82,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 435 1 363 1 449 875 415
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 706 1 247 1 318 1 171 932
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no