Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lesja kommune
Kommunenr 3432
Alle grunnskoler med adresse i Lesja kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 151 753
Lønnsutgifter per elev 124 485
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 489
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 200
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no