Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lesja kommune
Kommunenr 3432
Alle grunnskoler med adresse i Lesja kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 134 922 132 495 142 191 146 585 151 753
Lønnsutgifter per elev 108 930 105 797 113 885 119 164 124 485
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,5 80,6 82,8 87,1 86,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 250 284 649 1 229 489
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 849 2 641 2 603 2 387 2 200
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no