Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lesja kommune
Kommunenr 0512
Alle grunnskoler med adresse i Lesja kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 129 265 134 922 132 495 142 191 146 585
Lønnsutgifter per elev 103 120 108 930 105 797 113 885 119 164
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,7 81,5 80,6 82,8 87,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 387 250 284 649 1 229
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 867 2 849 2 641 2 603 2 387
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no