Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lenvik kommune (utgått)
Kommunenr 1931
Kun utgåtte skoler med adresse i Lenvik kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 108 670 116 318 130 417 133 451 135 592
Lønnsutgifter per elev 83 177 89 115 93 937 97 749 98 915
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,1 79,7 73,9 76,5 75,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 602 1 607 1 655 1 173 1 631
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 260 1 434 2 357 1 093 1 567
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no