Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Leksvik kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 1718
Kun utgåtte skoler med adresse i Leksvik kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 117 473 114 346 124 466 135 599
Lønnsutgifter per elev 96 451 94 484 104 428 112 693
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,8 86,8 90,0 89,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 115 218 199 149
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 608 1 696 1 572 1 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no