Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Leka kommune
Kommunenr 5052
Alle grunnskoler med adresse i Leka kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 176 676 187 619 178 919 193 790 200 144
Lønnsutgifter per elev 136 754 141 410 131 805 143 434 150 830
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,5 75,6 73,5 77,4 86,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 812 2 705 3 013 2 349 1 823
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 744 4 990 4 733 8 950 2 906
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no