Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Leirfjord kommune
Kommunenr 1822
Alle grunnskoler med adresse i Leirfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 133 837 128 247 130 662 133 457 135 891
Lønnsutgifter per elev 105 923 93 057 100 373 102 323 103 851
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,8 69,6 78,8 76,9 75,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 811 2 434 848 1 501 1 406
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 646 1 598 2 359 2 056 2 060
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no