Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Leirbotn skole
9519 KVIBY
Org.nr 975279758
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Leirbotn skole
Alta kommune 122 663 126 080 126 454 133 214 140 676
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Leirbotn skole
Alta kommune 96 035 101 190 101 238 106 285 111 381
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Leirbotn skole
Alta kommune 83,9 88,6 89,2 88,4 89,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Leirbotn skole
Alta kommune 837 585 707 555 836
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Leirbotn skole
Alta kommune 1 129 1 161 1 226 1 242 1 265
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no