Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Leikanger kommune (utgått)
Kommunenr 1419
Kun utgåtte skoler med adresse i Leikanger kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 109 134 110 807 113 175 117 727 131 241
Lønnsutgifter per elev 91 472 94 872 95 823 99 078 109 482
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,3 87,9 87,1 87,5 87,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 329 262 422 513 942
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 227 2 320 2 354 2 531 2 409
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no