Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Leikanger kommune
Kommunenr 1419
Alle grunnskoler med adresse i Leikanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 105 945 109 134 110 807 113 175 117 727
Lønnsutgifter per elev 88 251 91 472 94 872 95 823 99 078
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,3 85,3 87,9 87,1 87,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 964 329 262 422 513
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 414 2 227 2 320 2 354 2 531
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no