Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lebesby kommune
Kommunenr 5438
Alle grunnskoler med adresse i Lebesby kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 152 641 172 810 186 160 210 461 204 440
Lønnsutgifter per elev 119 909 129 335 146 861 168 785 163 268
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,9 78,2 85,5 87,5 86,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 633 2 502 2 146 1 918 1 675
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 667 3 501 3 549 3 272 3 621
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no