Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lebesby kommune
Kommunenr 5438
Alle grunnskoler med adresse i Lebesby kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Lebesby kommune 152 641 172 810 186 160 210 461 204 440
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Lebesby kommune 119 909 129 335 146 861 168 785 163 268
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lebesby kommune 80,9 78,2 85,5 87,5 86,4
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lebesby kommune 633 2 502 2 146 1 918 1 675
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lebesby kommune 2 667 3 501 3 549 3 272 3 621
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no