Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lebesby kommune
Kommunenr 5438
Alle grunnskoler med adresse i Lebesby kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Alta kommune 122 663 126 080 126 454 133 214 140 676
Balsfjord kommune 148 129 156 952 156 454 157 423 165 210
Bardu kommune 131 689 140 444 143 621 150 463 154 770
Berlevåg kommune 184 620 227 492 251 852 277 743 281 722
Båtsfjord kommune 132 767 146 024 157 422 165 997 176 455
Dyrøy kommune 136 228 137 164 149 212 157 844 205 491
Gamvik kommune 213 540 214 250 216 144 199 961 211 231
Gratangen kommune 156 795 196 566 189 786 228 676 242 059
Hammerfest kommune
Harstad kommune 107 505 112 917 114 944 117 025 122 220
Hasvik kommune 186 882 198 675 210 965 206 839 208 598
Ibestad kommune 172 349 147 557 181 731 221 314 257 388
Karasjok kommune 154 324 170 372 173 060 175 824 186 377
Karlsøy kommune 175 236 177 948 186 530 207 442 214 549
Kautokeino kommune 132 911 138 183 148 985 150 480 166 066
Kvæfjord kommune 143 876 153 627 153 904 162 743 178 333
Kvænangen kommune 190 425 185 414 189 310 191 348 211 020
Kåfjord kommune 175 616 207 250 227 698 236 039 236 112
Lavangen kommune 169 778 162 410 169 072 171 640 191 545
Lebesby kommune 152 641 172 810 186 160 210 461 204 440
Loppa kommune 249 037 283 795 260 093 240 833 292 874
Lyngen kommune 158 031 168 765 178 492 190 228 198 346
Målselv kommune 114 637 124 004 134 733 142 785 145 545
Måsøy kommune 194 077 189 591 184 469 192 921 208 561
Nesseby kommune 184 888 179 757 191 843 203 662 219 023
Nordkapp kommune 120 969 128 445 136 232 148 591 151 331
Nordreisa kommune 126 574 133 837 138 256 138 945 149 728
Porsanger kommune 167 376 175 961 181 827 179 951 196 636
Salangen kommune 138 779 138 449 139 535 161 097 174 972
Senja kommune
Skjervøy kommune 134 314 143 257 155 213 158 747 161 564
Storfjord kommune 146 166 149 302 162 661 171 475 195 705
Sørreisa kommune 112 001 115 394 121 082 131 100 139 231
Sør-Varanger kommune 142 857 151 533 162 402 164 617 178 580
Tana kommune 200 423 200 260 214 438 216 406 227 448
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 106 169 110 199 111 978 116 655 121 342
Vadsø kommune 112 091 123 818 131 408 138 011 147 840
Vardø kommune 133 628 155 457 153 088 160 510 169 895
Lønnsutgifter per elev
Alta kommune 96 035 101 190 101 238 106 285 111 381
Balsfjord kommune 114 568 123 113 124 881 121 725 127 123
Bardu kommune 107 009 112 134 115 972 124 845 128 365
Berlevåg kommune 140 395 154 175 169 387 175 978 196 397
Båtsfjord kommune 109 213 118 046 126 912 138 645 147 118
Dyrøy kommune 106 770 105 308 115 263 129 242 152 493
Gamvik kommune 178 759 161 455 152 031 140 270 147 962
Gratangen kommune 113 389 137 505 136 591 165 819 172 862
Hammerfest kommune
Harstad kommune 86 662 88 410 91 076 93 774 99 053
Hasvik kommune 147 345 163 194 166 996 166 234 167 870
Ibestad kommune 142 202 119 974 123 689 146 972 171 982
Karasjok kommune 125 793 139 806 142 862 143 493 152 012
Karlsøy kommune 141 815 144 810 151 221 164 441 171 423
Kautokeino kommune 110 833 115 367 125 918 127 216 138 508
Kvæfjord kommune 123 494 129 657 131 080 140 190 150 279
Kvænangen kommune 161 700 155 876 156 344 156 318 163 426
Kåfjord kommune 139 849 164 095 179 094 187 695 188 993
Lavangen kommune 124 375 124 624 129 546 138 109 143 133
Lebesby kommune 119 909 129 335 146 861 168 785 163 268
Loppa kommune 194 623 221 494 201 590 198 781 222 602
Lyngen kommune 117 186 121 846 130 661 136 831 140 608
Målselv kommune 94 682 97 082 102 287 109 664 113 416
Måsøy kommune 148 869 145 569 142 835 145 156 157 223
Nesseby kommune 130 110 130 215 146 193 150 923 168 893
Nordkapp kommune 92 181 100 193 105 408 113 474 118 323
Nordreisa kommune 100 812 107 503 109 481 110 300 118 103
Porsanger kommune 137 612 137 790 140 768 147 485 157 873
Salangen kommune 105 925 102 240 104 572 120 377 132 293
Senja kommune
Skjervøy kommune 115 695 120 088 125 446 130 807 133 829
Storfjord kommune 119 776 120 984 130 235 141 925 161 685
Sørreisa kommune 89 819 94 862 97 787 107 899 115 886
Sør-Varanger kommune 111 391 117 212 127 750 129 651 136 244
Tana kommune 155 010 155 668 149 826 168 088 176 211
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 77 715 85 791 86 953 90 810 94 602
Vadsø kommune 91 957 94 485 99 802 105 092 111 661
Vardø kommune 107 161 117 989 121 296 129 146 137 677
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Alta kommune 83,9 88,6 89,2 88,4 89,8
Balsfjord kommune 77,2 79,2 80,6 77,6 76,8
Bardu kommune 81,5 82,1 81,4 87,7 87,1
Berlevåg kommune 72,0 65,2 66,0 63,0 68,8
Båtsfjord kommune 88,0 87,1 89,1 84,8 84,5
Dyrøy kommune 90,1 91,7 88,1 97,6 81,5
Gamvik kommune 82,9 76,9 72,1 76,6 74,4
Gratangen kommune 68,4 81,0 60,2 61,9 61,3
Hammerfest kommune
Harstad kommune 82,7 80,5 82,1 82,8 84,6
Hasvik kommune 84,8 83,6 81,9 85,1 85,2
Ibestad kommune 73,3 86,2 70,8 64,6 67,7
Karasjok kommune 89,6 91,5 94,1 100,2 97,7
Karlsøy kommune 81,2 81,3 78,4 77,3 82,1
Kautokeino kommune 94,8 97,1 96,4 102,1 101,5
Kvæfjord kommune 89,4 92,5 93,6 90,7 90,0
Kvænangen kommune 88,1 88,3 88,4 84,9 83,0
Kåfjord kommune 87,2 86,8 87,1 87,2 87,9
Lavangen kommune 82,2 85,9 80,5 94,2 78,0
Lebesby kommune 80,9 78,2 85,5 87,5 86,4
Loppa kommune 82,1 76,9 80,3 86,1 79,0
Lyngen kommune 75,4 74,7 76,1 75,1 75,7
Målselv kommune 86,8 88,1 82,3 84,5 84,8
Måsøy kommune 80,8 81,6 80,9 78,1 81,4
Nesseby kommune 82,6 99,8 89,2 94,0 105,8
Nordkapp kommune 79,3 79,2 79,0 77,7 77,8
Nordreisa kommune 76,4 79,5 82,1 78,4 78,7
Porsanger kommune 95,7 99,4 93,0 94,8 94,6
Salangen kommune 83,7 93,0 84,8 86,6 88,0
Senja kommune
Skjervøy kommune 90,4 91,4 86,2 87,4 86,8
Storfjord kommune 80,2 77,4 82,2 85,7 82,8
Sørreisa kommune 80,0 82,1 81,4 84,0 82,8
Sør-Varanger kommune 78,5 79,7 82,3 83,1 82,2
Tana kommune 91,8 93,9 83,8 92,8 93,2
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 75,8 81,3 81,7 82,6 83,3
Vadsø kommune 88,8 83,9 83,4 81,1 82,7
Vardø kommune 74,8 75,4 81,6 77,5 79,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Alta kommune 837 585 707 555 836
Balsfjord kommune 1 787 942 667 783 1 695
Bardu kommune 577 1 190 497 368 708
Berlevåg kommune 169 1 294 2 674 1 177 1 629
Båtsfjord kommune 434 1 092 1 287 573 744
Dyrøy kommune 796 471 920 1 482 1 777
Gamvik kommune 162 480 1 697 925 315
Gratangen kommune 285 1 531 762 1 131 541
Hammerfest kommune
Harstad kommune 550 1 935 1 369 1 655 1 987
Hasvik kommune 2 522 2 560 2 895 1 200 2 391
Ibestad kommune 396 1 197 1 403 778 676
Karasjok kommune 1 465 345 684 1 558 904
Karlsøy kommune 1 786 1 563 1 613 1 195 1 204
Kautokeino kommune 339 815 375 383 1 183
Kvæfjord kommune 1 033 2 045 1 842 1 523 3 173
Kvænangen kommune 1 815 985 2 803 2 697 3 211
Kåfjord kommune 2 015 1 469 1 116 675 915
Lavangen kommune 1 157 2 792 1 670 1 682 637
Lebesby kommune 633 2 502 2 146 1 918 1 675
Loppa kommune 802 813 895 278 1 071
Lyngen kommune 300 668 695 681 1 341
Målselv kommune 1 538 1 788 1 291 1 230 1 557
Måsøy kommune 1 131 397 536 2 125 563
Nesseby kommune 6 052 4 484 3 444 5 944 3 616
Nordkapp kommune 59 437 550 161 340
Nordreisa kommune 367 204 409 520 764
Porsanger kommune 2 115 2 587 1 639 806 1 118
Salangen kommune 652 270 85 34 1 168
Senja kommune
Skjervøy kommune 2 177 2 080 2 366 2 890 2 122
Storfjord kommune 416 1 003 1 788 929 1 088
Sørreisa kommune 953 1 807 2 013 1 442 743
Sør-Varanger kommune 1 624 689 898 622 583
Tana kommune 371 305 1 558 1 044 817
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 849 713 733 644 556
Vadsø kommune 603 1 140 1 486 1 589 1 726
Vardø kommune 1 412 9 838 1 892 1 114 1 300
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Alta kommune 1 129 1 161 1 226 1 242 1 265
Balsfjord kommune 2 270 2 571 2 070 2 265 1 928
Bardu kommune 1 927 2 374 2 315 2 248 2 013
Berlevåg kommune 2 241 1 871 1 528 2 173 2 729
Båtsfjord kommune 2 279 2 861 3 707 3 196 2 909
Dyrøy kommune 1 109 1 256 1 576 1 199 1 309
Gamvik kommune 2 719 3 560 3 278 1 414 2 572
Gratangen kommune 2 018 3 691 2 914 4 479 3 124
Hammerfest kommune
Harstad kommune 1 087 1 490 2 147 1 322 1 078
Hasvik kommune 2 810 3 273 3 432 3 128 4 065
Ibestad kommune 1 463 2 087 2 849 2 429 2 176
Karasjok kommune 1 651 1 676 1 920 2 404 2 107
Karlsøy kommune 2 191 2 437 2 601 1 926 1 986
Kautokeino kommune 1 432 1 567 1 452 1 761 1 885
Kvæfjord kommune 1 921 1 905 1 700 1 658 1 635
Kvænangen kommune 2 565 2 009 2 535 2 048 2 084
Kåfjord kommune 2 290 2 203 1 875 1 430 1 790
Lavangen kommune 2 981 2 938 2 131 2 484 2 475
Lebesby kommune 2 667 3 501 3 549 3 272 3 621
Loppa kommune 3 153 4 987 3 241 3 102 3 503
Lyngen kommune 1 879 1 886 2 026 2 608 2 255
Målselv kommune 1 732 1 532 1 699 1 722 1 716
Måsøy kommune 1 414 1 417 1 708 1 346 1 162
Nesseby kommune 2 259 2 668 3 575 4 523 4 061
Nordkapp kommune 1 597 1 754 1 563 1 752 1 562
Nordreisa kommune 1 558 2 073 1 697 2 229 1 584
Porsanger kommune 3 388 4 258 3 016 2 382 2 378
Salangen kommune 2 738 4 862 3 332 4 230 4 690
Senja kommune
Skjervøy kommune 1 628 2 006 2 065 1 345 1 517
Storfjord kommune 1 768 1 870 2 196 1 734 1 323
Sørreisa kommune 1 749 1 762 1 909 1 972 2 097
Sør-Varanger kommune 1 711 1 819 1 920 1 387 1 487
Tana kommune 1 383 2 634 2 559 2 290 2 089
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 1 438 1 449 1 672 1 447 1 347
Vadsø kommune 1 724 2 593 3 692 2 841 3 565
Vardø kommune 1 861 1 888 1 744 1 500 1 319
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no