Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lebesby kommune
Kommunenr 2022
Alle grunnskoler med adresse i Lebesby kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Alta kommune 114 222 122 663 126 080 126 454 133 214
Berlevåg kommune 169 131 184 620 227 492 251 852 277 743
Båtsfjord kommune 133 226 132 767 146 024 157 422 165 997
Deatnu - Tana kommune 183 771 200 423 200 260 214 438 216 406
Gamvik kommune 209 846 213 540 214 250 216 144 199 961
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 142 371 132 911 138 183 148 985 150 480
Hammerfest kommune 132 646 134 718 138 326 141 964 150 284
Hasvik kommune 179 990 186 882 198 675 210 965 206 839
Kárášjohka - Karasjok kommune 139 517 154 324 170 372 173 060 175 824
Kvalsund kommune 189 346 196 421 215 777 232 450 246 320
Lebesby kommune 145 112 152 641 172 810 186 160 210 461
Loppa kommune 229 854 249 037 283 795 260 093 240 833
Måsøy kommune 177 884 194 077 189 591 184 469 192 921
Nordkapp kommune 116 746 120 969 128 445 136 232 148 591
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 151 817 167 376 175 961 181 827 179 951
Sør-Varanger kommune 136 117 142 857 151 533 162 402 164 617
Unjárga - Nesseby kommune 196 212 184 888 179 757 191 843 203 662
Vadsø kommune 109 383 112 091 123 818 131 408 138 011
Vardø kommune 128 544 133 628 155 457 153 088 160 510
Lønnsutgifter per elev
Alta kommune 92 102 96 035 101 190 101 238 106 285
Berlevåg kommune 135 905 140 395 154 175 169 387 175 978
Båtsfjord kommune 113 395 109 213 118 046 126 912 138 645
Deatnu - Tana kommune 144 340 155 010 155 668 149 826 168 088
Gamvik kommune 162 833 178 759 161 455 152 031 140 270
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 115 337 110 833 115 367 125 918 127 216
Hammerfest kommune 101 117 102 761 106 342 110 534 115 897
Hasvik kommune 140 230 147 345 163 194 166 996 166 234
Kárášjohka - Karasjok kommune 115 402 125 793 139 806 142 862 143 493
Kvalsund kommune 145 137 147 431 166 147 173 834 187 509
Lebesby kommune 111 970 119 909 129 335 146 861 168 785
Loppa kommune 178 712 194 623 221 494 201 590 198 781
Måsøy kommune 139 618 148 869 145 569 142 835 145 156
Nordkapp kommune 89 589 92 181 100 193 105 408 113 474
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 125 480 137 612 137 790 140 768 147 485
Sør-Varanger kommune 107 162 111 391 117 212 127 750 129 651
Unjárga - Nesseby kommune 140 425 130 110 130 215 146 193 150 923
Vadsø kommune 93 666 91 957 94 485 99 802 105 092
Vardø kommune 101 162 107 161 117 989 121 296 129 146
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Alta kommune 83,9 83,9 88,6 89,2 88,4
Berlevåg kommune 81,6 72,0 65,2 66,0 63,0
Båtsfjord kommune 90,6 88,0 87,1 89,1 84,8
Deatnu - Tana kommune 93,6 91,8 93,9 83,8 92,8
Gamvik kommune 75,6 82,9 76,9 72,1 76,6
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 91,9 94,8 97,1 96,4 102,1
Hammerfest kommune 77,4 77,2 78,0 79,9 79,8
Hasvik kommune 83,2 84,8 83,6 81,9 85,1
Kárášjohka - Karasjok kommune 91,8 89,6 91,5 94,1 100,2
Kvalsund kommune 81,5 80,1 83,2 80,0 79,8
Lebesby kommune 77,3 80,9 78,2 85,5 87,5
Loppa kommune 76,8 82,1 76,9 80,3 86,1
Måsøy kommune 83,2 80,8 81,6 80,9 78,1
Nordkapp kommune 80,0 79,3 79,2 79,0 77,7
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 90,7 95,7 99,4 93,0 94,8
Sør-Varanger kommune 80,0 78,5 79,7 82,3 83,1
Unjárga - Nesseby kommune 85,6 82,6 99,8 89,2 94,0
Vadsø kommune 92,6 88,8 83,9 83,4 81,1
Vardø kommune 72,1 74,8 75,4 81,6 77,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Alta kommune 470 837 585 707 555
Berlevåg kommune 428 169 1 294 2 674 1 177
Båtsfjord kommune 343 434 1 092 1 287 573
Deatnu - Tana kommune 165 371 305 1 558 1 044
Gamvik kommune 870 162 480 1 697 925
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 3 031 339 815 375 383
Hammerfest kommune 926 1 292 1 351 1 567 1 783
Hasvik kommune 2 204 2 522 2 560 2 895 1 200
Kárášjohka - Karasjok kommune 461 1 465 345 684 1 558
Kvalsund kommune 957 1 151 1 864 3 247 3 006
Lebesby kommune 742 633 2 502 2 146 1 918
Loppa kommune 710 802 813 895 278
Måsøy kommune 652 1 131 397 536 2 125
Nordkapp kommune 164 59 437 550 161
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 1 628 2 115 2 587 1 639 806
Sør-Varanger kommune 632 1 624 689 898 622
Unjárga - Nesseby kommune 2 065 6 052 4 484 3 444 5 944
Vadsø kommune 1 154 603 1 140 1 486 1 589
Vardø kommune 1 009 1 412 9 838 1 892 1 114
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Alta kommune 1 206 1 129 1 161 1 226 1 242
Berlevåg kommune 1 311 2 241 1 871 1 528 2 173
Båtsfjord kommune 1 916 2 279 2 861 3 707 3 196
Deatnu - Tana kommune 1 109 1 383 2 634 2 559 2 290
Gamvik kommune 4 859 2 719 3 560 3 278 1 414
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 1 825 1 432 1 567 1 452 1 761
Hammerfest kommune 2 292 2 028 1 866 1 989 2 032
Hasvik kommune 3 039 2 810 3 273 3 432 3 128
Kárášjohka - Karasjok kommune 1 843 1 651 1 676 1 920 2 404
Kvalsund kommune 2 512 3 058 3 427 2 849 3 109
Lebesby kommune 2 334 2 667 3 501 3 549 3 272
Loppa kommune 4 068 3 153 4 987 3 241 3 102
Måsøy kommune 1 397 1 414 1 417 1 708 1 346
Nordkapp kommune 1 367 1 597 1 754 1 563 1 752
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 2 339 3 388 4 258 3 016 2 382
Sør-Varanger kommune 1 725 1 711 1 819 1 920 1 387
Unjárga - Nesseby kommune 2 106 2 259 2 668 3 575 4 523
Vadsø kommune 1 845 1 724 2 593 3 692 2 841
Vardø kommune 1 992 1 861 1 888 1 744 1 500
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no