Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lebesby kommune
Kommunenr 5438
Alle grunnskoler med adresse i Lebesby kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 145 112 152 641 172 810 186 160 210 461
Lønnsutgifter per elev 111 970 119 909 129 335 146 861 168 785
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,3 80,9 78,2 85,5 87,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 742 633 2 502 2 146 1 918
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 334 2 667 3 501 3 549 3 272
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no