Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Larvik kommune (utgått)
Kommunenr 0709
Kun utgåtte skoler med adresse i Larvik kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 98 368 100 307 106 559
Lønnsutgifter per elev 82 837 87 328 89 193
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,7 92,3 88,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 899 355 572
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 316 1 321 1 983
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no