Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lardal kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 0728
Kun utgåtte skoler med adresse i Lardal kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 118 172 119 696 118 761 123 242 131 075
Lønnsutgifter per elev 99 398 100 408 97 861 96 035 102 401
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,2 80,8 76,3 72,2 74,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 614 1 240 769 2 034 900
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 690 1 901 1 437 1 326 1 490
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no