Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Landøya ungdomsskole
Landøyveien 16
1394 NESBRU
Org.nr 974578352
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Landøya ungdomsskole
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Landøya ungdomsskole
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Landøya ungdomsskole
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Landøya ungdomsskole
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Landøya ungdomsskole
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no