Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lakselvbukt skole
Lakselvbuktvegen 600
9042 LAKSVATN
Org.nr 974566370
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Lakselvbukt skole
Tromsø kommune 103 977 106 169 110 199 111 978 116 655
Troms Romsa fylke 114 359 117 801 123 637 126 745 131 874
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Lakselvbukt skole
Tromsø kommune 74 978 77 715 85 791 86 953 90 810
Troms Romsa fylke 87 116 90 583 96 190 98 463 102 899
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lakselvbukt skole
Tromsø kommune 74,3 75,8 81,3 81,7 82,6
Troms Romsa fylke 78,0 79,0 81,1 81,2 81,8
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lakselvbukt skole
Tromsø kommune 638 849 713 733 644
Troms Romsa fylke 827 953 1 158 1 022 1 077
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lakselvbukt skole
Tromsø kommune 1 543 1 438 1 449 1 672 1 447
Troms Romsa fylke 1 611 1 538 1 748 1 816 1 671
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no