Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lakselv ungdomsskole
Kirkeveien 26
9700 LAKSELV
Org.nr 975290441
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Porsanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Lakselv ungdomsskole
Porsanger kommune 151 817 167 376 175 961 181 827 179 951
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Lakselv ungdomsskole
Porsanger kommune 125 480 137 612 137 790 140 768 147 485
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lakselv ungdomsskole
Porsanger kommune 90,7 95,7 99,4 93,0 94,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lakselv ungdomsskole
Porsanger kommune 1 628 2 115 2 587 1 639 806
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lakselv ungdomsskole
Porsanger kommune 2 339 3 388 4 258 3 016 2 382
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no