Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lærdalsøyri skule
Skulevegen 11
6887 LÆRDAL
Org.nr 975289303
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lærdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Lærdalsøyri skule
Lærdal kommune 134 481 140 950 145 065 141 872 140 253
Vestland fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Lærdalsøyri skule
Lærdal kommune 102 252 107 145 110 576 106 599 106 589
Vestland fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lærdalsøyri skule
Lærdal kommune 75,7 76,6 77,6 76,8 77,7
Vestland fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lærdalsøyri skule
Lærdal kommune 516 464 171 65 100
Vestland fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lærdalsøyri skule
Lærdal kommune 1 614 1 759 1 388 1 415 1 396
Vestland fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no