Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lærdal kommune
Kommunenr 4642
Alle grunnskoler med adresse i Lærdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 134 481 140 950 145 065 141 872 140 253
Lønnsutgifter per elev 102 252 107 145 110 576 106 599 106 589
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,7 76,6 77,6 76,8 77,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 516 464 171 65 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 614 1 759 1 388 1 415 1 396
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no