Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Lårdal skule (UTGÅTT)
Lårdal
3891 HØYDALSMO
Org.nr 974633329
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Tokke kommune 159 494 150 073 150 843 153 014 155 077
Telemark fylke 110 987 113 349 119 172 124 344 129 264
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Tokke kommune 131 193 124 395 123 040 126 123 126 276
Telemark fylke 89 646 92 121 96 834 100 291 104 826
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Tokke kommune 82,6 83,8 82,8 83,5 83,0
Telemark fylke 83,9 85,0 86,1 85,7 86,4
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Tokke kommune 2 491 1 907 2 329 2 065 2 596
Telemark fylke 973 1 055 1 314 1 412 1 071
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Tokke kommune 1 890 1 864 2 070 2 128 1 909
Telemark fylke 1 381 1 536 1 550 1 534 1 537
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no