Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kvitsøy kommune
Kommunenr 1144
Alle grunnskoler med adresse i Kvitsøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 140 215 140 384 154 722 157 951 173 202
Lønnsutgifter per elev 123 278 123 116 137 111 141 271 152 213
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,7 90,9 93,9 93,0 89,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 083 1 389 1 278 888 1 106
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 277 2 040 1 791 1 626 1 397
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no