Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kviteseid kommune
Kommunenr 0829
Alle grunnskoler med adresse i Kviteseid kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 126 656 126 832 133 548 138 141 148 240
Lønnsutgifter per elev 107 132 107 420 112 473 115 423 124 987
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,9 86,1 88,6 88,8 91,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 040 1 132 1 786 1 563 1 164
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 559 2 504 2 879 2 173 2 551
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no