Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kvinnherad kommune
Kommunenr 1224
Alle grunnskoler med adresse i Kvinnherad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 119 962 127 650 124 293 121 870 122 816
Lønnsutgifter per elev 99 182 105 004 102 738 105 855 107 133
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,6 85,1 85,3 86,7 87,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 368 2 579 2 268 2 346 2 640
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 410 1 783 1 447 1 891 1 869
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no