Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kvinesdal kommune
Kommunenr 1037
Alle grunnskoler med adresse i Kvinesdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 119 422 136 830 128 447 125 892 130 835
Lønnsutgifter per elev 94 469 103 947 100 858 98 255 104 068
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,6 78,4 79,1 80,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 073 1 817 1 483 695 907
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 621 3 126 3 533 2 705 2 415
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no