Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kvarstein skole
Høylandsvegen 20
4708 VENNESLA
Org.nr 975271501
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vennesla kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Kvarstein skole
Vennesla kommune 107 942 113 524 116 460 121 966 129 698
Agder fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Kvarstein skole
Vennesla kommune 90 897 95 067 97 849 101 976 108 622
Agder fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Kvarstein skole
Vennesla kommune 87,4 90,1 91,0 90,9 91,4
Agder fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Kvarstein skole
Vennesla kommune 742 830 746 1 273 1 113
Agder fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Kvarstein skole
Vennesla kommune 1 319 1 460 1 403 1 605 1 051
Agder fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no